Nếu các tàu du lịch khổng lồ thả hàng ngàn hành khách ở mỗi cảng gọi là ý tưởng vui vẻ của bạn, có lẽ một cái gì đó nhỏ gọn hơn, và sang trọng hơn một chút sẽ gần với thị hiếu của bạn hơn. Tất cả các...
ĐọC Thêm