Tôi đã nói trước đây về những cách đổi mới mà ngành du lịch đang nắm lấy Twitter và một trong những cách mới nhất được đưa ra là Lufthansa. Với MySkyStatus, họ cho phép người dùng cập nhật tài khoản Twitter (hoặc Facebook) của họ với nơi ở của họ trong khi đang bay. Khi bạn lên sóng, MySkyStatus sẽ tự động gửi thông tin cập nhật về độ cao, địa điểm, điểm khởi hành và điểm đến. Và dịch vụ này chỉ giới hạn ở Lufthansa - nó có thể được sử dụng cho bất kỳ hãng hàng không thương mại nào. Ý tưởng này có rất nhiều tiềm năng (với khả năng cập nhật những người thân yêu về sự tiến bộ của bạn) và nó chắc chắn sẽ chứng minh một cuộc đảo chính lớn cho Lufthansa đã đến đó trước.


TWICE "Feel Special" M/V - Tháng Giêng 2021