Tôi đang xem người pha chế hút rượu whisky Old Fashioned của tôi, và toàn bộ quán bar có mùi như đốt củi vào một ngày Appalachian lạnh lẽo. Trên đỉnh quầy bar của Phòng vẽ tại Tennessean, một khách...
ĐọC Thêm