Câu chuyện xảy ra ở Vegas, ở lại Vegas, câu nói nổi tiếng. Nhưng Vegas sẽ rất vui nếu nhóm của bạn đến đó và chỉ tìm được một căn phòng sang trọng thay vì một bộ, không thể đặt phòng tại các nhà hàng...
ĐọC Thêm