Cape Cod, một vùng đất mê hoặc nhô ra Đại Tây Dương như một cánh tay giơ lên ​​để đập tàu xuống trong những cơn bão tàn khốc. Đây là nơi mà nước Mỹ như chúng ta biết đã bắt đầu và nó cung cấp một cái...
ĐọC Thêm