Tự do biểnQuay một vòng trên Flowrider, kiểm tra độ dẻo dai của bạn trong vòng đấm bốc kích thước đầy đủ của họ hoặc té nước xung quanh với những đứa trẻ ở khu vực hồ nước H2O. Giống như tàu chị em của nó, Freedom of the Sea, Liberty cung cấp một loạt các hoạt động và tiện nghi khổng lồ - và sau đó là một số! Tìm hiểu về Chương trình Sức sống mới của họ, Chương trình Giới trẻ Xã hội & Neo của họ và các dịch vụ phiêu lưu của Explorer Weddings - tất cả đều ra mắt trên Liberty of the Sea!


Official "Tell the World" Feature Film - Tháng Tám 2022