Một cảnh sáng tạo phát triển nhanh chóng ở Jordan đang biến quận này thành một thiên đường hiếm hoi cho những bộ óc nghệ thuật. Một vùng đất nơi phong cảnh hùng vĩ, văn hóa phong phú, và những người...
ĐọC Thêm