Khi hầu hết người dân Anh quyết định đi nghỉ, họ dự kiến ​​sẽ đến một điểm đến gần nhất một vài độ vĩ độ gần xích đạo so với hòn đảo mưa phùn của họ, đặc biệt là những người gọi là sự hối hả và nhộn...
ĐọC Thêm