GreenbrierThậm chí, một khoản cải tạo trị giá 50 triệu đô la đã không đủ để The Greenbrier lấy lại trạng thái năm sao mà nó đã mất vào năm 2000. Hướng dẫn du lịch Mobil đã được phát hành trong tuần này với The Greenbrier - trước đây đã tổ chức cả hai Chủ tịch và Nhuận - vẫn mắc kẹt trên bốn ngôi sao. Những cải tiến nhỏ vẫn đang tiếp tục và nhà hàng chính của khu nghỉ mát lịch sử có thể sẽ thấy một cuộc đại tu ... vì vậy có thể vào năm tới cho The Greenbrier.