Eagle Creek Pack-It CubeĐiểm mới từ Eagle Creek Travel Gear là Pack-It Cube. Những phụ kiện hành lý đơn giản này cho phép bạn sắp xếp áo phông và vớ để dễ dàng truy cập khi đến hoặc kiểm tra an ninh nhanh chóng tại các sân bay. Họ cũng rất lý tưởng nếu bạn muốn giữ một vài món đồ không bị nhăn. Một thứ bắt buộc phải có đối với những người thích có tất cả mọi thứ.


Eagle Creek Pack-It™ Cubes - Có Thể 2022