Costa Rica đang bùng nổ với thiên nhiên và vẻ đẹp - thực tế nó là một trong những góc đa dạng sinh học nhất trên toàn cầu. Đất nước nhỏ bé ở Trung Mỹ chắc chắn là một trong những nơi tốt nhất để ghé...
ĐọC Thêm